Technical Article Writing & PR for the Energy Industry

Türkiye’nin enerji geleceği için doğru çözüm

As an energy industry marketing firm Krishnan & Associates develops specialized technical and commercial content for our energy industry clients. Here is an example of an article that we wrote and published for our client in the energy industry:

Enerji Panorama | November 2017 | Sumitomo SHI FW

Türkiye’ninGSYİH’sınınönümüzdeki 5 yıliçindeyaklaşık %24 büyüyerekdünyanınenhızlıbüyüyenekonomilerindenbiriolmasıbekleniyor. Türkiye’ninartansanayitabanlıekonomikbüyümesiiledoğruorantılıolarakelektriktalebinin 5 yıliçerisinde, bazsenaryoyagöre, toplam %24 artışla 2017 yılısonuitibariyle 290 TWh’den, 2022 yılında 368 TWh’yeartışgöstermesibekleniyor